βασανίζω (basanizô)

da βάσανος
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: G928
verbo

1) provare (dei metalli) con la pietra di paragone, che è una pietra nera di silicone usata per provare la purezza di oro o di argento dal colore della riga prodotta su di essa strofinandolo con il metallo
2) interrogare con la tortura
3) torturare
4) irritare con forti dolori (di corpo o mente), tormentare
5) essere molestato, angosciato
   5a) di quelli che in mare lottano con un vento contrario

βασανιζομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
βασανιζόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
βασανιζόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
βασανιζομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
βασανίσαι: att. aor. inf.
βασανίσῃς: 2sing. att. aor. cong.
βασανισθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
βασανισθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐβασάνιζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐβασάνισαν: 3pl. att. aor. ind.

(+ἐγώ) tormentare: 3
affannare: 1
essere tormentare: 1
sbattere: 1
soffrire: 1
tormentare: 4
travagliare: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω