βασιλεία (basileia)

da βασιλεύς
TDNT - 1: 579,97
Numero Strong: G932
sostantivo femminile

1) potere reale, potere sovrano, dominio, governo
   1a) da non confondere con un regno attuale ma piuttosto il diritto o l'autorità di dominare su un regno
   1b) del potere reale di Gesù come il Messia trionfante
   1c) del potere reale e dignità conferiti sul cristiano nel regno del Messia
2) un regno, il territorio sottoposto al governo di un re
3) usato nel N.T. per il regno del Messia

βασιλεία: nom. sing.
βασιλείᾳ: dat. sing.
βασιλείαν: acc. sing.
βασιλείας: acc. pl., gen. sing.

(+ἔχω) dominare: 1
(+) regnare: 1
regnare: 154
uno regnare: 6
Totale: 162

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω