βασιλεύω (basileuô)

da βασιλεύς
TDNT - 1: 590,97
Numero Strong: G936
verbo

1) essere re, esercitare potere regale, regnare
   1a) del governatore di una provincia
   1b) del governo del Messia
   1c) del regno del cristiano nel millennio
2) metaforicamente esercitare un'influenza superiore, controllare

βασιλεύει: 3sing. att. pres. ind.
βασιλεύειν: att. pres. inf.
βασιλευέτω: 3sing. att. pres. imptv.
βασιλευόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
βασιλεῦσαι: att. aor. inf.
βασιλεύσει: 3sing. att. fut. ind.
βασιλεύσῃ: 3sing. att. aor. cong.
βασιλεύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐβασίλευσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐβασίλευσας: 2sing. att. aor. ind.
ἐβασιλεύσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐβασίλευσεν: 3sing. att. aor. ind.

giungere a regnare: 2
re: 1
regnare: 16
stabilire regnare: 2
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω