βεβαίωσις (bebaiôsis)

da βεβαιόω
TDNT - 1: 600,103
Numero Strong: G951
sostantivo femminile

1) conferma

βεβαιώσει: dat. sing.
βεβαίωσιν: acc. sing.

confermare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω