βλασφημία (blasfêmia)

da βλάσφημος
TDNT - 1: 621,107
Numero Strong: G988
sostantivo femminile

1) calunnia, detrazione, discorso dannoso
2) discorso empio contro la divina maestà, bestemmia

βλασφημία: nom. sing.
βλασφημίαι: nom. pl.
βλασφημίαν: acc. sing.
βλασφημίας: acc. pl., gen. sing.

(+) bestemmiare: 1
(+λαλέω) bestemmiare: 1
bestemmiare: 7
blasfemare: 1
calunniare: 3
di bestemmiare: 1
diffamare: 1
ingiuriare: 1
maldicenza: 1
parola offendere: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω