βλασφημέω (blasfêmeô)

da βλάσφημος
TDNT - 1: 621,107
Numero Strong: G987
verbo

1) parlare in tono di rimprovero, ingiuriare, calunniare, bestemmiare
2) essere soggetto di conversazioni cattive, essere ingiuriato

βλασφημεῖ: 3sing. att. pres. ind.
βλασφημεῖν: att. pres. inf.
βλασφημεῖς: 2sing. att. pres. ind.
βλασφημείσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
βλασφημεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
βλασφημηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
βλασφημῆσαι: att. aor. inf.
βλασφημήσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
βλασφημήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
βλασφημήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
βλασφημῆται: 3sing. pass. pres. cong.
βλασφημοῦμαι: 1sing. pass. pres. ind.
βλασφημούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
βλασφημοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
βλασφημοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
βλασφημούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
βλασφημοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐβλασφήμει: 3sing. att. impf. ind.
ἐβλασφήμησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐβλασφήμησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐβλασφήμουν: 3pl. att. impf. ind.

bestemmiare: 16
biasimare: 1
calunniare accusare di: 1
diffamare: 1
dire male: 2
dire male di: 1
disprezzare: 1
essere oggetto di biasimare: 1
ingiuriare: 1
insultare: 3
parlare in maniera oltraggiare: 1
parlare male: 2
per bestemmiare: 1
proferire: 1
venire bestemmiare: 1
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω