βουλεύομαι (bouleuomai)

da βουλή
Numero Strong: G1011
verbo

1) deliberare con sé stesso, considerare
2) prendere consiglio, consultare, risolvere

βουλεύομαι: 1sing. med. pres. ind.
βουλεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐβουλεύοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐβουλεύσαντο: 3pl. med. aor. ind.

decidere: 2
deliberare: 2
dettare: 1
esaminare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω