βρῶσις (brôsis)

dalla radice di βιβρώσκω
TDNT - 1: 642,111
Numero Strong: G1035
sostantivo femminile

1) atto di mangiare
   1a) in senso più largo, corrosione
2) quello che è mangiato, cibo
   2a) del cibo dell'anima, che rinfresca l'anima, oppure la nutre o la sostiene

βρώσει: dat. sing.
βρώσεως: gen. sing.
βρῶσιν: acc. sing.
βρῶσις: nom. sing.

cibare: 3
mangiare: 3
pietanza: 1
ruggine: 2
uno cibare: 1
vivanda: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω