βραβεῖον (brabeion)

da brabeus (un arbitro di derivazione incerta)
TDNT - 1: 638,110
Numero Strong: G1017
sostantivo neutro

1) il premio per il vincitore nei giochi
2) metaforicamente della ricompensa paradisiaca per il carattere cristiano

βραβεῖον: acc. sing.

premiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω