βραχίων (brachiôn)

propriamente, comparativo di βραχύς, ma a quanto pare nel senso di brasso (maneggiare)
TDNT - 1: 639,110
Numero Strong: G1023
sostantivo maschile

1) braccio
   1a) il braccio di Dio è un idioma israelitico per la forza ed il potere di Dio

βραχίονι: dat. sing.
βραχίονος: gen. sing.
βραχίων: nom. sing.

braccio: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω