βραδύς (bradus)

di affinità incerta
Numero Strong: G1021
aggettivo

1) lento
2) metaforicamente ottuso, inattivo di mente
   2a) stupido, lento ad apprendere o credere

βραδεῖς: voc. pl. masc.
βραδὺς: nom. sing. masc.

lentezza: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω