δίδραχμον (didrachmon)

da δίς e δραχμή
Numero Strong: G1323
sostantivo neutro

1) un didramma o dracma duplice, una moneta d'argento uguale a due dracme degli attici o una alessandrina, o una metà un siclo

δίδραχμα: acc. pl.

didramma: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω