δίστομος (distomos)

da δίς e στόμα
Numero Strong: G1366
aggettivo

1) che ha una bocca duplice come un fiume
   1a) usato del filo della spada e di altre arme, ha il significato di a doppio taglio

δίστομον: acc. sing. femm.
δίστομος: nom. sing. femm.

(+) a due tagliare: 1
a doppiezza tagliare: 1
a due tagliare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω