δάκτυλος (daktulos)

probabilmente da δέκα
TDNT - 2: 20,140
Numero Strong: G1147
sostantivo maschile

1) un dito

δάκτυλόν: acc. sing.
δακτύλου: gen. sing.
δακτύλους: acc. pl.
δακτύλῳ: dat. sing.
δακτύλων: gen. pl.

(+) dito: 1
dito: 6
uno dito: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω