δάμαλις (damalis)

probabilmente dalla radice di δαμάζω
Numero Strong: G1151
sostantivo femminile

1) una vacca giovane, giovenca
   1a) della giovenca rossa con la cui cenere, secondo la legge mosaica, erano cosparsi quelli che si erano resi impuri

δαμάλεως: gen. sing.

di uno giovenco: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω