δήπου (dêpou)

da δή e ποῦ
Numero Strong: G1222
avverbio

1) è usato quando qualcosa è affermato in una maniera leggermente ironica, per esempio con una pretesa di incertezza
   1a) forse
   1b) indubbiamente
   1c) in verità
   1d) veramente

δήπου: avv.

infatti: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω