δώδεκα (dôdeka)

da δύο e δέκα
TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: G1427
aggettivo

1) dodici
   1a) i dodici apostoli di Gesù, così chiamati per la loro preminenza

δώδεκα: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. femm., dat. pl. masc., gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut., nom. pl. femm., nom. pl. masc.

(+χιλιάς) dodicimila: 13
(+) dodici: 1
anno: 1
da dodici: 2
di dodici anno: 1
dodici: 57
Totale: 75

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω