δῶρον (dôron)

un presente
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: G1435
sostantivo neutro

1) un dono, presente
   1a) doni offerti in espressione di onore
      1a1) di sacrifici ed altri doni offerti a Dio
      1a2) di soldi gettati nella tesoreria per il tempio e per l'appoggio del povero
2) l'offerta di un dono o di doni

δῶρα: acc. pl.
δῶρά: acc. pl., nom. pl.
δώροις: dat. pl.
δῶρον: acc. sing., nom. sing.
δῶρόν: acc. sing.
δώρῳ: dat. sing.

dare in offrire a Dio: 1
di donare: 1
donare: 6
offrire: 9
regalare: 1
uno offrire: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω