δαίμων (daimôn)

da daio (distribuire fortune)
TDNT - 2: 1,137
Numero Strong: G1142
sostantivo maschile/femminile

1) un dio, una dea
   1a) una divinità inferiore, sia buona che cattiva
2) nel NT, uno spirito cattivo, diavolo

δαίμονες: nom. pl.

demonio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω