δαιμόνιον (daimonion)

neutro di una parola derivata da δαίμων
TDNT - 2: 1,137
Numero Strong: G1140
sostantivo neutro

1) il potere divino, divinità
2) uno spirito, un essere inferiore a Dio, superiore a uomini
3) spiriti cattivi o i messaggeri e ministri del diavolo

δαιμόνια: acc. pl., nom. pl.
δαιμονίοις: dat. pl.
δαιμόνιον: acc. sing., nom. sing.
δαιμονίου: gen. sing.
δαιμονίων: gen. pl.

(+) demonio: 1
(+) loro: 1
(+) quello: 1
a demonio: 1
demonio: 43
di demonio: 6
di divinità: 1
uno demonio: 9
Totale: 63

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω