δανείζω (daneizô)

da δάνειον
Numero Strong: G1155
verbo

1) prestare soldi
2) farsi prestare dei soldi
3) fare un prestito, prende in prestito

δανίζετε: 2pl. att. pres. imptv.
δανίζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
δανίσασθαι: med. aor. inf.
δανίσητε: 2pl. att. aor. cong.

prestare: 3
uno prestare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω