δαπανάω (dapanaô)

da δαπάνη
Numero Strong: G1159
verbo

1) incorrere in delle spese, spendere
2) in senso negativo: devastare, dissipare, consumare

δαπανήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
δαπανήσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
δαπανήσητε: 2pl. att. aor. cong.
δαπάνησον: 2sing. att. aor. imptv.
δαπανήσω: 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) quando spendere: 1
pagare spendere: 1
spendere: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω