δεῖνα (deina)

sostantivo maschile/femminile/neutro

1) un tale uomo, un certo uomo, cioè uno il cui nome non posso ricordare adesso, o il cui nome non è importante menzionare adesso

δεῖνα: acc. sing.

(+) tale: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω