δεῖπνον (deipnon)

dalla stessa parola di δαπάνη
TDNT - 2: 34,143
Numero Strong: G1173
sostantivo neutro

1) cena, specialmente un pasto formale di solito fatto di sera,
   1a) usato nella festa del Messia, come simbolo della salvezza nel regno
2) cibo preso a sera

δείπνοις: dat. pl.
δεῖπνον: acc. sing.
δείπνου: gen. sing.
δείπνῳ: dat. sing.

(+) tavolo: 1
banchettare: 1
cenare: 7
convito: 3
uno cenare: 3
uno convito: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω