δεύτερος (deuteros)

come il confronto di δύο
Numero Strong: G1208
aggettivo

1) il secondo, l'altro dei due
+ ἐκ: la seconda volta, di nuovo
+ πρῶτος: secondo-primo; il secondo dei primi sabati dopo la festa della Pasqua ebraica

δευτέρα: nom. sing. femm.
δευτέρᾳ: dat. sing. femm.
δευτέραν: acc. sing. femm.
δευτέρας: gen. sing. femm.
δεύτερον: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
δεύτερος, δεύτερός: nom. sing. masc.
δευτέρου: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
δευτέρῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.

(+) due: 3
(+) in seguire: 1
(+) secondo: 2
con uno secondo: 1
due: 8
due volta: 6
duplicare: 1
in secondo luogo: 1
non tradotto: 1
secondo: 14
uno due volta: 5
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω