δεισιδαίμων (deisidaimôn)

composta da una parola derivata dalla radice di δειλός e δαίμων
TDNT - 2: 20,*
Numero Strong: G1174
aggettivo

1) in senso positivo
   1a) che riverisce dio o gli dèi, pio, religioso
2) in senso negativo
   2a) superstizioso

δεισιδαιμονεστέρους: acc. pl. masc. comp.

estremità religione: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω