δημιουργός (dêmiourgos)

da δῆμος e ἔργον
TDNT - 2: 62,149
Numero Strong: G1217
sostantivo maschile

1) un operaio per il pubblico impiego
2) l'autore di qualsiasi lavoro, un artigiano, artefice, costruttore

δημιουργὸς: nom. sing.

costruire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω