διέρχομαι (dierchomai)

da διά e ἔρχομαι
TDNT - 2: 676,257
Numero Strong: G1330
verbo

1) andare attraverso, passare attraverso
   1a) andare, camminare, viaggiare, passare attraverso un luogo
   1b) viaggiare lungo la strada che conduce attraverso un luogo, muovere, passare, viaggiare attraverso una regione
2) andare in luoghi diversi
   2a) di gente, andare all'estero
   2b) di un rapporto, spargere, andare all'estero

διελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
διεληλυθότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
διελθεῖν: att. aor. inf.
διελθόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
διελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
διέλθω: 1sing. att. aor. cong.
διέλθωμεν: 1pl. att. aor. cong.
διελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
διέρχεσθαι: med. pres. inf.
διέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
διέρχομαι: 1sing. med. pres. ind.
διερχόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
διερχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
διέρχωμαι: 1sing. med. pres. cong.
διῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
διῆλθον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
διήρχετο: 3sing. med. impf. ind.
διήρχοντο: 3pl. med. impf. ind.

aggirare: 2
andare: 7
attraversare: 7
non tradotto: 1
oltrepassare: 1
passare: 17
passare attraversare: 1
percorrere: 2
proseguire: 1
se ne andare di luogo in luogo: 1
spandere: 1
trafiggere: 1
venire: 1
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω