διάφορος (diaforos)

da διαφέρω
TDNT - 9: 62,1259
Numero Strong: G1313
aggettivo

1) diverso, che varia in genere
2) eccellente

διάφορα: acc. pl. neut.
διαφόροις: dat. pl. masc.
διαφορωτέρας: gen. sing. femm. comp.
διαφορώτερον: acc. sing. neut. comp.

differenziare: 1
più eccellere: 1
tanto superiorità: 1
variare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω