διάκονος (diakonos)

probabilmente da un diako obsoleta (correre su commissioni, vedi διώκω)
TDNT - 2: 88,152
Numero Strong: G1249
sostantivo maschile/femminile

1) uno che esegue i comandi di un altro, soprattutto un servitore di un padrone, compagno, ministro
   1a) il servitore di un re
   1b) un diacono, uno che, in virtù dell'ufficio assegnatogli dalla chiesa, ha cura dei poveri e ha l'incarico di distribuire i soldi raccolti per loro con le offerte
   1c) un cameriere, uno che serve cibo e bevande

διάκονοι: nom. pl.
διακόνοις: dat. pl.
διάκονον: acc. sing., acc. sing.
διάκονος, διάκονός: nom. sing.
διακόνους: acc. pl.

diacono: 4
ministrare: 2
servire: 19
uno ministrare: 2
uno servire: 2
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω