διάκρισις (diakrisis)

da διακρίνω
TDNT - 3: 949,469
Numero Strong: G1253
sostantivo femminile

1) il distinguere, discernimento, giudizio

διακρίσεις: acc. pl., nom. pl.
διάκρισιν: acc. sing.

discernere: 2
sentenziare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω