διάνοια (dianoia)

da διά e νοῦς
TDNT - 4: 963,636
Numero Strong: G1271
sostantivo femminile

1) la mente come la facoltà di comprensione, sentimento, desiderio
2) comprensione
3) mente, cioè spirito, modo di pensiero e sentimento
4) pensieri, o buoni o cattivi

διανοίᾳ: dat. sing.
διάνοιαν: acc. sing.
διανοίας: gen. sing.
διανοιῶν: gen. pl.

in pensare: 1
intelligente: 2
mente: 7
pensare: 2
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω