διαβαίνω (diabainô)

da διά e la radice di βάσις
Numero Strong: G1224
verbo

1) passare attraverso, attraversare sopra

διαβὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
διαβῆναι: att. aor. inf.
διέβησαν: 3pl. att. aor. ind.

attraversare: 1
passare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω