διαβεβαιόομαι (diabebaioomai)

voce media di una parola composta da διά e βεβαιόω
Numero Strong: G1226
verbo

1) affermare fortemente, asserire fiduciosamente

διαβεβαιοῦνται: 3pl. med. pres. ind.
διαβεβαιοῦσθαι: med. pres. inf.
διαβλέψεις: 2sing. att. fut. ind.

affermare con certezza: 1
insistere con forzare: 1
vedere bene: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω