διαδίδωμι (diadidômi)

da διά e δίδωμι
Numero Strong: G1239
verbo

1) distribuire, dividere fra molti
2) restituire, consegnare

διαδίδωσιν: 3sing. att. pres. ind.
διάδος: 2sing. att. aor. imptv.
διεδίδετο: 3sing. pass. impf. ind.
διέδωκεν: 3sing. att. aor. ind.

distribuire: 2
dividere: 1
venire distribuire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω