διαφθείρω (diaftheirô)

da διαβάλλω e φθείρω
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: G1311
verbo

1) cambiare per il peggiore, corrompere
   1a) di menti, di valori morali
2) distruggere, rovinare
   2a) consumare
      2a1) del vigore fisico e forza
      2a2) del verme o falena che mangia provvisioni, abbigliamento, eccetera
   2b) distruggere, uccidere

διαφθεῖραι: att. aor. inf.
διαφθείρει: 3sing. att. pres. ind.
διαφθείρεται: 3sing. pass. pres. ind.
διαφθείροντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
διεφθάρησαν: 3pl. pass. aor. ind.
διεφθαρμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.

andare disfare: 1
andare distruggere: 1
corrompere di: 1
distruggere: 2
Rode: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω