διαγογγύζω (diagogguzô)

da διά e γογγύζω
TDNT - 1: 735,125
Numero Strong: G1234
verbo

1) mormorare
   1a) di tutta una folla, o l'uno all'altro
   1b) usato sempre di molti che si lamentano indignati

διεγόγγυζον: 3pl. att. impf. ind.

mormorare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω