διακατελέγχομαι (diakatelegchomai)

voce media da διά ed una parola composta da κατά e ἐλέγχω
Numero Strong: G1246
verbo

1) confutare con rivalità e sforzo o in una disputa

διακατηλέγχετο: 3sing. med. impf. ind.

confutare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω