διακονέω (diakoneô)

da διάκονος
TDNT - 2: 81,152
Numero Strong: G1247
verbo

1) essere un servitore, compagno, servo, servire, essere al servizio di
   1a) amministrare a qualcuno, rendere compiti di amministrazione
      1a1) essere servito, amministrato
   1b) servire ad una tavola ed offrire cibo e bevande agli ospiti
      1b1) di donne che preparano cibo
   1c) soccorrere cioè approvvigionare cibo e le necessità di vita
      1c1) alleviare le proprie necessità (per esempio ricevendo elemosine), provvedere, avere cura di, distribuire le cose necessarie per sostenere la vita
      1c2) avere cura dei poveri e dei malati, facendo l'ufficio di diacono
      1c3) in chiese cristiane servire come diaconi
   1d) amministrare
      1d1) servire qualsiasi cosa, per curare gli interessi altrui
      1d2) amministrare una cosa a qualcuno, servendo qualcuno o approvvigionando qualsiasi cosa

διακονεῖ: 3sing. att. pres. ind.
διακόνει: 2sing. att. pres. imptv.
διακονεῖν: att. pres. inf.
διακονείτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
διακονῇ: 3sing. att. pres. cong.
διακονηθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
διακονηθῆναι: pass. aor. inf.
διακονῆσαι: att. aor. inf.
διακονήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
διακονήσει: 3sing. att. fut. ind.
διακονουμένῃ: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.
διακονοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
διακονούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
διακονοῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
διακονῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διηκόνει: 3sing. att. impf. ind.
διηκονήσαμέν: 1pl. att. aor. ind.
διηκόνησεν: 3sing. att. aor. ind.
διηκόνουν: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) assistere: 1
(+αὐτός) egli mettere a servire: 1
(+αὐτός) mettere a servire: 2
(+αὐτός) servire: 1
(+) amministrare: 1
(+ἐγώ) servire: 1
aiutare: 1
amministrare: 2
assistere: 2
compiere uno servire: 1
con servire: 1
mediante servire: 1
mettere a servire: 1
per servire: 5
rendere: 1
rendere uno servire: 1
servire: 11
servire rendere: 1
svolgere compiere di diacono: 1
svolgere servire: 1
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω