διαλλάσσομαι (diallassomai)

da διά e ἀλλάσσω
TDNT - 1: 253,40
Numero Strong: G1259
verbo

1) cambiare
2) cambiare l'idea di qualcuno, riconciliare
3) essere riconciliato, rinnovare l'amicizia con qualcuno

διαλλάγηθι: 2sing. pass. aor. imptv.

riconciliare con: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω