διαλογισμός (dialogismos)

da διαλογίζομαι
TDNT - 2: 96,155
Numero Strong: G1261
sostantivo maschile

1) il pensiero di un uomo che esamina sé stesso
   1a) un pensiero, ragionamento interno
   1b) scopo, disegno
2) una deliberazione, interrogatorio per conoscere quello che è vero
   2a) esitazione, dubbio
   2b) disputa

διαλογισμοὶ, διαλογισμοί: nom. pl.
διαλογισμοῖς: dat. pl.
διαλογισμὸν: acc. sing.
διαλογισμὸς: nom. sing.
διαλογισμοῦ: gen. sing.
διαλογισμοὺς: acc. pl.
διαλογισμῶν: gen. pl.

(+) pensare: 1
discutere: 1
disputare: 2
dubitare: 1
pensare: 6
ragionare: 2
su scrupolo: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω