διανόημα (dianoêma)

da una parola composta da διά e νοέω
TDNT - 4: 968,636
Numero Strong: G1270
sostantivo neutro

1) pensiero

διανοήματα: acc. pl.

pensare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω