διαπονέομαι (diaponeomai)

da διά ed una parola derivata da πόνος
Numero Strong: G1278
verbo

1) lavorare duramente, fare completamente un lavoro
   1a) esercitarsi, sforzarsi
   1b) dirigere con pene, compiere con grande lavoro
   1c) essere agitato, scontento, offeso, addolorato

διαπονηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
διαπονούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

indignare: 1
infastidire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω