διαπορεύομαι (diaporeuomai)

da διά e πορεύομαι
Numero Strong: G1279
verbo

1) fare passare attraverso un luogo
2) portare attraverso
3) viaggiare attraverso un luogo, andare attraverso
4) viaggiare attraverso

διαπορεύεσθαι: med. pres. inf.
διαπορευόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
διαπορευομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
διεπορεύετο: 3sing. med. impf. ind.
διεπορεύοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+κατά) attraversare: 1
passare: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω