διαθήκη (diathêkê)

da διατίθεμαι
TDNT - 2: 106,157
Numero Strong: G1242
sostantivo femminile

1) una disposizione o accordo di qualsiasi tipo, che si vuole che sia valido, l'ultimo testamento che si fa per destinare i beni terreni dopo la morte, un testamento
2) un patto, un'alleanza, un testamento
   2a) il patto di Dio con Noè, eccetera

διαθῆκαι: nom. pl.
διαθήκῃ: dat. sing.
διαθήκη: nom. sing.
διαθήκην: acc. sing.
διαθήκης: gen. sing.
διαθηκῶν: gen. pl.

alleare: 1
di patto: 3
di uno patto: 3
patto: 21
uno patto: 1
uno testare: 4
Totale: 33

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω