διαρρήγνυμι (diarrêgnumi)

da διά e ῥήγνυμι
Numero Strong: G1284
verbo

1) rompere a pezzi, sfondare attraverso, lacerare a pezzi
2) strappare, come era fatto dagli ebrei ai loro vestiti in casi di indignazione estrema o di dolore profondo

διαρρήξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
διαρρήξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
διαρρήσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διέρρηξεν: 3sing. att. aor. ind.
διερρήσσετο: 3sing. pass. impf. ind.

rompere: 1
spezzare: 1
stracciare: 2
strappare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω