διασῴζω (diasôizô)

da διά e σῴζω
Numero Strong: G1295
verbo

1) conservare dal pericolo, portare in salvo
   1a) salvare, cioè curare uno che è malato
2) salvare, impedire di perire
3) salvare dal pericolo, liberare

διασωθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
διασωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
διασωθῆναι: pass. aor. inf.
διασῶσαι: att. aor. inf.
διασώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
διασώσωσι: 3pl. att. aor. cong.
διεσώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

condurre: 1
giungere salvare: 1
guarire: 2
non tradotto: 1
salvare: 2
scampare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω