διασκορπίζω (diaskorpizô)

da διά e σκορπίζω
TDNT - 7: 418,1048
Numero Strong: G1287
verbo

1) cospargere in giro, disperdere, vagliare
   1a) gettare il grano a una distanza considerevole, o nell'aria, affinché possa essere separato dalla loppa
   1b) raggruppare il grano, liberato dalla loppa nel granaio
   1c) vagliare il grano

διασκορπίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διασκορπισθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
διεσκόρπισα: 1sing. att. aor. ind.
διεσκόρπισας: 2sing. att. aor. ind.
διεσκόρπισεν: 3sing. att. aor. ind.
διεσκορπίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
διεσκορπισμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.

(+) disperdere: 1
disperdere: 4
spargere: 2
sperperare: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω