διαστέλλομαι (diastellomai)

voce media da διά e στέλλομαι
TDNT - 7: 591,*
Numero Strong: G1291
verbo

1) fare a pezzi, dividere, distinguere, disporre, ordinare
2) aprirsi la mente, incominciare
3) ammonire, ordinare, affidare

διαστελλόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
διεστειλάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
διεστείλατο: 3sing. med. aor. ind.
διεστέλλετο: 3sing. med. impf. ind.

ammonire: 1
comandare: 1
mandare da parte nostro: 1
ordinare: 4
vietare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω