διαστρέφω (diastrefô)

da διά e στρέφω
TDNT - 7: 717,1093
Numero Strong: G1294
verbo

1) distorcere, girare da una parte
   1a) opporsi, tramare contro gli scopi salvifici e i piani di Dio
2) lasciare il percorso giusto, pervertire, corrompere

διαστρέφοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
διαστρέφων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διαστρέψαι: att. aor. inf.
διεστραμμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
διεστραμμένη: pass. pf. ptc. voc. sing. femm.
διεστραμμένης: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.

cosa pervertire: 1
distogliere: 1
pervertire: 4
sovvertire: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω